Orhan Pastanesi - Butik Pasta - Özel Tasarım Doğum Günü Pastaları


Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI
Orhan Pastanesi / www.orhanpastacafe.com
ADRES    :   Gayrettepe Merkez Fulya Mahallesi Öztürk Sokak No:11/3 Gayrettepe / İstanbul
TEL     :   0212 267 02 95 
FAX     :    0212 267 02 95 
E-MAIL     :    info@orhanpastacafe.com

ALICI

www.orhanpastacafe.com sitesinde sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişi alıcı olarak anılacaktır. Sipariş esnasında vermiş olduğu iletişim detayları esas alınır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN konusu

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden oluşturan satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

ALICI, satışa mevzu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları ,söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları mevzusunda informasyon sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve daha sonra ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 - ÜRÜN / TESLİMAT BİLGİLERİ

www.orhanpastacafe.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün yahut ürünlerin cinsi yada türü, miktarı, marka yada modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak birey, teslimat adresi, fatura detayları ve kargo ücreti alışveriş öncesi düzenlemiş olduğu formlarda ve sipariş detaylarında görüldüğü gibidir.

MADDE 4 - SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller haricinde eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Yazılımsal veya sistemsel hatalardan meydana gelen fiyat yanlışlıklarından aslabir şekilde sorumlu olmayıp, gerektiğinde alıcıya e-mail yada telefon yolu ile haber vererek siparişi iptal edip alıcıya karşılık iadesi yapma hakkına haizdir.

4.3. Satıcı, sipariş bedelinin ödemesini alamadığı ve lüzumlu gördüğü diğer mücbir hallerde siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 - ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. www.orhanpastacafe.com sitesi üzerinden sipariş veren ve sipariş numarasına haiz olan alıcı tüm sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

5.2. Alıcının ürünü iade etmek istemesi, bu sözleşme içerisindeki Cayma Hakkı maddesi haricinde, mücbir sebepler varsa yasal mevzuatlar çerçevesinde satıcının tasarrufundadır.

5.3. Olası iade durumlarında alıcı ürünü iade ederken, ürün ambalajına zarar vermemiş olmayı, ürünü kullanmamış olmayı ve ürün ambalajını açmamış olmayı kabul ve taahüt eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki birey/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email yada telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye yada ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile satmaca aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin erişmesinı takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı sebebi ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı yada sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı yada hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

385 sayılı vergi usul kanunu genel bildirii uyarmanca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonrasında tarafımıza ürün ile beraber geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve tecim Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici yargıcı Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN KABULÜ

ALICI bu sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa mevzu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. Satışa mevzu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden informasyon sahibi olduğunu, ön detayları www.orhanpastacafe.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanısıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyid-onaylama vererek ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.